İdeal Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık A.Ş.

Danışmanlık Özel sektör ve kamu işletmeleri ve kuruluşları ile bunların yöneticilerine, personeline, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve ekonomikliği arttırarak daha verimli, daha ekonomik, daha rasyonel ve daha modern çalışmalarına yardımcı olmak üzere yapılabilirlik, yatırım, işletme, yönetim, kalite, üretim, verimlilik, gelişim, pazarlama, promosyon, iç ve dış ticaret konuları ile diğer idari, hukuki, mali, ekonomik ve teknik konularda danışmanlık, araştırma, geliştirme hizmetleri ve bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak ve sağlamak amacı ile kurulup faaliyet göstermektedir.
 

http://www.idealistdanismanlik.com.tr