İş Modelimiz

Büyüme fırsatı sunan sektörlerde finans ve teknoloji tabanlı girişim şirketlerine yatırım yapan Hedef Holding; yatırımlardan doğru zamanda, doğru çıkış modeliyle ve maksimum değerden çıkılarak sermaye kazancı elde etmektedir. Yatırımdan çıkış; Halka Arz, Stratejik Ortağa Satış ve Finansal Ortağa Satış şeklinde olmaktadır.

Halka Arz: Yatırım yapılan girişim şirketi, halka arz için gerekli büyüklüğe ve karlılığa ulaştığında tercih edilen yöntemdir. 

Stratejik Ortağa Satış: Yatırım yapılan girişim şirketi ile aynı sektörde faaliyet gösteren ve satın alma halinde sinerji sağlayacak alıcılara yapılan satışlardır. Stratejik Ortak, girişime kısmi ortak olabilir veya tamamını satın alabilir. 

Finansal Ortağa Satış: Büyüyen ve potansiyel vadeden girişim şirketlerine yatırım yapan büyük fonlara yapılan satışlardır.