Halka Arz

Şirketiniz Halka Arza Hazır mı? Halka Arz Danışmanlık Hizmetimiz İle Tecrübemiz ve Birikimimizle Yanınızdayız!

Şirketler, halka açılma öncesinde, sırasında ve sonrasında; alternatif finansman kaynaklarını değerlendirmek, değerleme, finansal tabloların denetimi, yatırımcı ilişkileri raporlaması, tanıtım ve reklam gibi çalışmaları yapmak ve SPK ve BİST incelemelerinde ortaya çıkan eksiklikleri gidermek ve sorunları çözmek durumundadır.

Başarılı bir halka arz için, halka açılma kararı almış veya alma aşamasında olan şirketlere, Hedef Finansal Hizmetler tüm bu işlemlerin yürütülmesinde güvenilir bir partner olarak halka arz danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Halka arz öncesi, halka arz sırasında ve sonrasında; halka arza ilişkin tüm aşamaların planlanması ve yürütülmesinde etkin rol alır.

Halka Arz Öncesi;

 • Halka Arza Hazırlık ve Ön İnceleme Çalışmaları
 • Yeniden Yapılanma
 • Bağımsız Denetim Çalışmaları
 • İş Planının Oluşturulması
 • Faaliyet Dışı Aktiflerin Satışına Destek Olunması
 • Ön Değerleme Çalışması
 • Vergi Danışmanlığı
 • İç Denetim ve Check-Up
 • İç Kontrol Hizmetleri
 • Finansal Raporlama Çalışmaları
 • Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş

Halka Arz Süreci;

 • İç Kontrol Hizmetleri
 • Finansal Raporlama Çalışmaları
 • Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş
 • SPK ve BİST ile İlişkilerin Yönetimi
 • Aracı Kurum Seçimi
 • Hukuk Danışmanlığı
 • Tanıtım Faaliyetlerini Yönlendirme
 • Yatırım İlişkileri Bölümünün Kurulması

Halka Arz Sonrası;

 • Bağımsız Denetim Çalışmaları
 • Yatırımcı İlişkileri Yönetimi
 • Finansal Raporlama Çalışmaları